Home | Language : Thai English
 
   
 
 
 
  เลเซอร์ลบรอยสัก ปานแดง ปานดำ
   
 
   
 
 
 
 
   
   
 
     
  เลเซอร์ลบรอยสัก ปานแดง ปานดำ  
     
 

   เครื่อง CO2 Laser เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมาก และเป็นเลเซอร์ชนิดที่ปล่อยคลื่นแสงเฉพาะกับเซลล์ที่มีน้ำอยู่ภายใน แบ่งออกเป็นเลเซอร์หลายประเภทแล้วแต่การใช้งาน เช่น Ultra pulse และ Super pulse วิธีการรักษา คือ จะปล่อยแสงเลเซอร์ลึกใต้ผิวหนังประมาณ 20 - 30 ไมครอน จนถึง 0.1 - 0.2 มิลลิเมตร ต่อการยิง 1 ครั้ง หากยิงเลเซอร์ลึกเกินกว่านั้น ลำแสงจะเข้าไปทำลายเซลล์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น เครื่อง CO2 Laser สามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิด แต่ส่วนมากแล้วนิยมใช้ในการกำจัดไฝ, หูด, ขี้แมลงวัน, กระเนื้อ ติ่งเนื้อ สิวหิน และต่อมไขมันโต เป็นต้น

   เครื่อง ND-Yag Laser เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีการทำงานคล้ายกับ Ruby Laser ปล่อยคลื่นแสงออกได้ 2 ความถี่คลื่นแสง คือ 1064 มิลลิเมตร และ 532 มิลลิเมตร เครื่อง ND-Yag Laser จึงใช้ลบรอยสักทั่วไป ทั้งลีน้ำเงิน สีดำ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำตาล ลดปัญหาเม็ดสีในผิวหนัง เช่น กระ กระแดด กระลึก ปานดำ และปานโอตะ ได้เช่นเดียวกับ Q Switch Ruby

   การที่จะเลือกประเภทของเลเซอร์นั้น จะขึ้นอยู่กับสีที่คุณใช้ในการสัก ความลึกของการสัก รวมทั้งระยะเวลาของการสักว่าสักมานานเท่าไรด้วย การลบรอยสักด้วยเลเซอร์นั้น จะอาศัยพลังงานจากแสงเลเซอร์ที่เข้าไปทำให้เม็ดสีของหมึกที่สักลงไป ซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่ให้แตกตัวกระจายออก แล้วอาศัยกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายขจัดเอาเม็ดสีที่แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ นั้นออกไป และทำให้รอยสักจางลงไป โดยการทำเลเซอร์ประมาณ 3-7 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณสี ชนิดของสี และระยะเวลาที่ใช้ทำในแต่ละครั้ง รวมกับขนาดหรือบริเวณพื้นที่ของรอยสัก ถ้าสักรูปเป็นบริเวณเล็ก ๆ อาจใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ต่อครั้ง ถ้าสักเป็นรูปบริเวณกว้างก็ต้องใช้เวลานาน การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ เป็นการแก้ไขที่ง่ายและสะดวกปลอดภัย ด้วยการทำเพียงไม่กี่ครั้ง รอยสักที่คุณไม่ปรารถนาก็จะจางไป โดยไม่เป็นแผลเป็น หากคุณตัดสินใจที่จะลบรอยสัก หมอแนะนำว่าคุณไม่ควรซื้อน้ำยา เพื่อมาลบรอยสักเอง เพราะอาจเป็นอันตรายและเกิดแผลเป็นได้ คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการลบรอยสักโดยตรง เพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 
 
© 2009 The Skin Clinic. All Rights Reserved. Designed by Paragon Design Group Limited.